© 2018 by Kaja Manca Cerar

Psihologinja

Kaja Manca Cerar

Izobrazba:

Dodiplomski in magistrski študijski program psihologije na Univerzi v Ljubljani

Zaključen 4-letni specialistični študij integrativne transakcijsko analitične psihoterapije na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje, 2014-2018

Opravljen uvodni tečaj čuječnosti, 2017

Tečaj za trenerje mehkih veščin, 2014

Udeležba na seminarju razvojno-psihološke diagnostike v predšolskem obdobju, 2018

Udeležba na seminarju o obravnavi spolnih zlorab, 2018

Udeležba na seminarju iz terapije sprejemanja in predanosti - vedenjsko kognitivni prisotop, 2018

Izobraževanje iz AIT- adolescent identity treatment- 2018

Izobraževanje iz geštalt igralne terapije, 2019

Strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanja, 2018

Strokovni izpit za psihologe v zdravstvu, 2019

Delovne izkušnje:

Psihoterapevtka za otroke in mladostnike s čustveno-vedenjskimi motnjami v Strokovnem centru

 

Supervizirano pripravništvo na mestu kliničnega psihologa v Psihitrični bolnišnici Idrija in Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna

Psihologinja za odrasle v zdravstvenem domu - vodenje skupin za spoprijemanje s tesnobo, depresijo in stresom ter individualna svetovanja

Svetovalna delavka v vrtcu

Asistentka v psihološki kadrovski agenciji

Prostovoljno delo na Oddelku za otroško psihiatrijo Pediatrične klinike v Ljubljani

Naše vrednote, filozofija in poslanstvo.

Naše vrednote temeljijo na osnovnih predpostavkah transakcijsko analitične psihoterapije:

- Ljudje so v redu.

- Vsak človek ima sposobnost razmišljanja (razen v primerih težjih motenj v duševnem razvoju in napredovanih nevrodegenerativnih motenj).

- Ljudje sami odločajo o svoji usodi in te odločitve se lahko spremenijo.

Prizadevamo si odkriti bistvo v vsakem posamezniku in mu pomagati, da lahko le to izrazi v sozvocju s svojo okolico in bližnjimi. Pomembna nam je kvaliteta bivanja za vsakega posebaj, ne pa brezglavo sledenje "standardom", ki jih narekuje družba in marketing.

Želimo si, da bi lahko tako odrasli kot otroci in mladostniki "prisluhnili besedam svoje duše" kot pravi beseda PERSONARE in bili slišani.

Strokovnost

Pri svojem delu upoštevam načela Etičnega kodeksa psihologov Slovenije in Etičnega kodeksa društva Sinta. Etično ravnanje zajema tudi spoštovanje Zakona o varstvu osebnih podatkov, Zakona o zdravstveni dejavnosti ter Zakona o varovanju pacientovih pravic.

Vse psihoterapevtske obravnave opravljam pod supervizijo učiteljice in supervizorke transakcijsko analitične smeri Barbare Repinc Zupančič, PTSTA in mentorja v zdravstvu specialista klinične psihologije.

Zaupnost

Vse kar se zgodi ali izreče med svetovanjem ali psihoterapijo ostane zaupno, razen v primeru, ko psiholog presodi, da je ogroženo vaše življenje ali življenje druge osebe ali da gre za možno zlorabo otroka. Takrat je dolžan prelomiti dogovor o zaupnosti in o situaciji obvestiti ustrezne službe.

O svojem delu redno poročam svojemu supervizorju, ki pa je prav tako zavezan k molčečnosti.

Informacije ostanejo zaupne tudi po zaključku obravnave.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now