© 2018 by Kaja Manca Cerar

Storitve

Psihološko svetovanje ali psihoterapija po načelih relacijske integrativne transakcijsko analitične in kognitivno vedenjske psihoterapije. Cilj individualne psihoterapije je v varnem okolju opolnomočiti posameznika za premagovanje stisk, opolnomočenje pri pomembnih odločitvah v življenju in tudi pri premagovanju resnih bolezni in stanj.

Psihološko svetovanje je običajno krajše od psihoterapije in zasleduje bolj konkretne cilje. Psihoterapija je daljša in strukturalno posega v spreminjanje posameznikovega vedenja, čustvovanja in doživljanja sveta okoli sebe.

K psihoterapevtu se odpravimo, ko:

- nas pestijo duševne težave in motnje: npr. razpoloženjske motenje- depresija, vse vrste anksioznosti in panična motnja, motnje hranjenja, disociativne motenje, osebnostne motnje, tudi psihotične motnje,

- čutimo, da smo preobremenjeni, da ne zmoremo reči ne novim obveznostim in nas pesti (kronični) stres, kar lahko privede do sindroma izgorelosti - tako na delovnem mestu, pri šolskih in študijskih obveznostih kot na drugih področjih življenja

- imamo psihosomatske težave pri katerih je eden od ali večinski vzrokov psihični in kot podpora za spoprijemanjes kroničnimi boleznimi,

- imamo težave z nizko in slabo samopodobo,  občutke manjvrednosti ali negotovosti,

- se srečujemo s težavnimi medosebnimi odnosi ali opažamo ponavljajoče se problematične vzorce v medosebnih odnosih,

-  čutimo težave v partnerstvu ali pri iskanju ustreznega partnerja,

- čutimo, da potrebujemo za seboj pustiti del preteklosti - odžalovati za izgubljenim,

-  čutimo, da težko reguliramo svoja čustva, smo tesnobni, nezadovoljni,

- imamo občutek praznine, pomanjkanje smisla in ciljev v življenju,

-  čutimo občutke nemoči in nekompetentnosti.

Cena enega srečanja je 40 eur / 50 minut.

#cena že vsebuje DDV

Psihoterapija otrok in mladostnikov se precej razlikuje od psihoterapije odraslih, saj je v razvoju otroka izjemno pomembno upoštevati vse sisteme v katere je otrok ali mladostnik vpet (družina, šola...). V otrokov in mladostnikov svet najlažje vstopamo preko dela s kreativnimi tehnikami in mediji (igra, delo v peskovniku, risanje, glasba, gibanje). V psihoterapiji otrok in mladostnikov veljajo enaka pravila zaupnosti kot pri odrasli populaciji.

Običajno psihoterapijo otrok in mladostnikov začnemo tako, da se najprej srečamo s starši in skupaj postavimo cilje. Nato se s starši srečamo na vsake 3-5 srečanj z otrokom.

Obravnavamo:

- otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami (depresivnost, anksioznost, samopoškodbeno in samomorilno vedenje,

-otroke in mladostnike s psihosomatskimi težavami

- otroke in mladostnike čigar starši gredo skozi proces ločitve

- otroke in mladostnike, ki so preživeli travmatične dogodke ali so v procesu žalovanja

-otroke in mladostnike s težavami s samopodobo in s težavami v ustvarjanju učinkovitih medosebnih odnosov

- težave v osamosvajanju in odraščanju

-vzgojne težave

Česa ne obravnavamo:

- specifičnih učnih težav (npr.disleksija, diskalkulija)

- govorno-jezikovnih motenj

- razvojnih zaostankov

Cena enega srečanja je 40 eur / 50 min.

#cena že vsebuje DDV

 

Ponujamo izobraževanja in delavnice za podjetja in posameznike.

Nekaj že izvedenih delavnic:

- Komunikacija s težavnimi sogovorniki

- "Katero igro igraš?" Igre v medosebnih odnosih

- Intimno partnerstvo

- Psihološki vidiki kroničnih bolezni

- Vzgoja otrok za srečne in zdrave posameznike

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now